Rady a tipy

Systém bezpečné práce
Bezpečnostní předpisy v oblasti provozu jeřábů jsou platné normy, a především systém bezpečné práce podniku i konkrétního pracoviště. jsou to bezpečnostní
Číst dál
Všeobecné požadavky
Bezpečnost provozu jeřábů je ovlivněna jednak technickým stavem, ale především dodržování zásad bezpečnosti práce. K základním povinnostem zaměstnavatelů patří: k práci určovat
Číst dál
Ocelové konstrukce
Výchozí prohlídka – provádí se v rámci přejímání nových konstrukcí nebo tam, kde chybí záznam o výchozí prohlídce či v případě, že
Číst dál
Kdo je osoba zodpovědná za provoz a jaké jsou její povinnosti
Osoba zodpovědná za provoz zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12 480-1 KOMPETENCE: Zastavit provoz zdvihacího zařízení kdykoliv zjistí, že další provoz
Číst dál
Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízení dle ČSN 12480-1
Je provozní dokument zabývající bezpečnou prací na zdvihacích zařízení všech typů včetně výtahů. Obsahem musí být především zhodnocení rizik ze
Číst dál
Co je revize a co kontrola vyhrazeného technického zařízení
Revize: činnost, kterou se ověřuje bezpečnost vyhrazených technických zařízení s ohledem na jejich další používání. Přesná definice revize neexistuje, neboť každá
Číst dál
Co potřebuje revizní technik pro správné provedení revize a inspekce
Oblast dokumentů, které máte předložit reviznímu technikovi před samotnou revizí Výchozí revizní zprávu Dokumentaci skutečného provedení Poslední platnou revizi Místně
Číst dál
Jak správně objednávat revize
U zdvihacího zařízení ve své poptávce popište: Nosnost zdvihadla Stáří zdvihadla Druh zdvihadla ( kladkostroj, jeřáb, plošina, regálový zakladač) Pohon
Číst dál