Osoba zodpovědná za provoz zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12 480-1

KOMPETENCE:

 • Zastavit provoz zdvihacího zařízení kdykoliv zjistí, že další provoz by mohl ohrozit bezpečnost
 • Provádět změny v místně provozních předpisech na základě sledování provozních podmínek
 • Zastupovat majitele zařízení při kontrolách státní správy na základě pověření

ODPOVĚDNOST:

 • Zajištění bezpečného provozu jeřábu výběrem vhodného jeřábu, příslušenství pro zdvihání, školení a dozoru
 • Jednání se všemi zodpovědnými orgány, zajištění spolupráci s nimi.
 • Zajištění provádění příslušných prohlídek, inspekcí a údržby zařízení.
 • Zajištění efektivního postupu při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření.
 • Zodpovídá v organizaci za řízení provozu jeřábů.
 • Zajišťuje, aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze jeřábu a manipulace s břemeny.
 • Zpracování systému bezpečné práce v souladu s požadavky ČSN ISO 12480-1, dle návodů výrobců a s využitím provozních zkušeností.
 • Zastupování majitele zařízení při kontrolách státní správy na základě pověření.