Ostatní revize

Provádíme

 • revize skladovacích zařízení
 • revize žebříků, schodů, štaflí
 • revize závěsných klecí na jeřábu
 • revize ramenových nosičů kontejnerů
 • revize zvedacích čel nákladních i osobních automobilů
 • revize automobilových zvedáků
 • revize manipůlačních stolů
 • revize vyrovnávacích můstků/ ramp

Prohlídky ocelových konstrukcí

 • běžné i podrobné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 732604
 • jeřábové dráhy
 • jeřábové mosty
 • lávky
 • žebříky
 • schody
 • ocelové konstrukce ……..

Zaměření jeřábových drah

 • zaměření jeřábových drah
 • vystavení předepsaného dokladu s platnou legislativou
 • rektifikace jeřábových drah

Dále poskytujeme

 • výchozí, periodické a mimořádné revize elektroinstalací a hromosvodových soustav třídy A a B na zařízeních i nad 1000V v rozsahuplatných ČSN, konkrétně ČSN 331500, ČSN 332000-6, ČSN EN 62305-1 až 4, ČSN 332000-5-54 a dalších, na základě osvědčenoprávnění Technické inspekce České republiky a Báňského průmyslu pod Báňským úřadem Plzeňského kraje
 • projektovou dokumentaci a engineering v rozsahu autorizace ČKAIT a její zpracování v digitální podobě
 • znalecké posudky a odborné expertízy v oboru elektroinstalace (slabo a silnoproud)
 • školení a vydání osvědčení dle Vyhlášky 50/78Sb
 • revize a měření nouzového osvětlení, revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí podle platných ČSN, konkrétně ČSN 331600 ed.2
 • požární bezpečnost staveb PO, BOZP
 • revize, kontroly a opravy hasících přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou
 • pravidelné požárně preventivní prohlídky
 • dodávku a montáž hasících přístrojů, hydrantových systémů včetně jejich výbavy a náhradních dílů
 • pravidelné tlakové zkoušky hasících přístrojů
 • plnění i opravy použitých hasících přístrojů