Výchozí prohlídka – provádí se v rámci přejímání nových konstrukcí nebo tam, kde chybí záznam o výchozí prohlídce či v případě, že neexistuje řádná provozní dokumentace.

Běžná prohlídka – při této kontrole se kontroluje skutečný stav ocelové konstrukce vzhledem k dokumentaci konstrukce a dále pak se provádí tzv. kontrola použitelnosti. Při běžné prohlídce je třeba vizuálně kontrolovat stav konstrukce a její nejvíce namáhaná místa včetně tzv. deformačních zón.

Podrobná prohlídka – tato prohlídka zahrnuje všechny úkony jako výchozí prohlídka a běžná prohlídka, k tomu se ještě zaměřuje geometrický tvar konstrukce, měří se korozní úbytky a u dynamicky namáhaných konstrukcí se ještě provádí defektoskopická zkouška svarů a dalších míst, která jsou uvedena v provozní dokumentaci konstrukce.

Mimořádná prohlídka – provádí se, pokud jsou při výše zmíněných prohlídkách konstatovány závažné nedostatky či pokud ocelovou konstrukci postihla nějaká mimořádná událost (náraz, požár, atd.)

Prohlídka použitelnosti – prohlídka souvisí s provozem konstrukce, kontrolou deformací, kmitání a bezpečnostních prvků konstrukce( schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, zachycovače pádu, atd.)