Je provozní dokument zabývající bezpečnou prací na zdvihacích zařízení všech typů včetně výtahů. Obsahem musí být především zhodnocení rizik ze samotné činnosti, určení systému práce, návod na školení obsluhy atd.