Bezpečnostní předpisy v oblasti provozu jeřábů jsou platné normy, a především systém bezpečné práce podniku i konkrétního pracoviště.

  • jsou to bezpečnostní podmínky stanovené pro jednotlivé činnosti prováděné s jeřáby, to znamená i při práci vazačů, jeřábníků v každé firmě, dílně na stavbě.
  • tento systém umožňuje, aby byly bezpečnostní požadavky zpracovány na základě konkrétních podmínek na pracovišti a zjištěných rizik
  • vazač břemen součástí skupiny pracovníků, kteří přímo ovlivňují bezpečnost provozu jeřábů (vedle jeřábníků, odborných techniků, revizních techniků, pověřených osob.)

Jaká je tedy konkrétní odpovědnost jednotlivých pracovníků v souvislosti s vázáním a přepravou břemen.

Za bezpečnost práce obecně podle Zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel

Za technický stav jeřábů a hlavně jejich provoz v konkrétní provozní jednotce nebo dílně odpovídá její vedoucí tj. pověřená osoba.

Prohlídky, kontroly, inspekce a revize technického stavu a provoz jeřábů v rámci systému bezpečné práce zajišťují odborní pracovníci – odborní technici a revizní technici.

Tito odborní pracovníci v rámci systému bezpečné práce zajišťují a provádějí

  • školení a praktický zácvik vazačů, jeřábníků, signalistů
  • dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů ze strany jeřábníků, vazačů a signalistů
  • kontroly vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků