• Revize: činnost, kterou se ověřuje bezpečnost vyhrazených technických zařízení s ohledem na jejich další používání. Přesná definice revize neexistuje, neboť každá norma či jiný právní předpis ji mohou vzhledem k danému vyhrazenému zařízení definovat jinak.
  • Kontrola: činnost, kterou se kontrolují vyhrazená i nevyhrazená technická zařízení v průběhu jejich provozování a v meziobdobí revizí
  • Inspekce: u zdvihacích zařízení se za inspekci považuje jak kontrola, tak revize.

 

  • Denní inspekce zdvihadla – provádí se před každým použití zdvihadla
  • Běžná inspekce – provádí se pro běžné posouzení stavu zdvihacího zařízení
  • Periodická inspekce – provádí se nejen prohlédnutí, ale také zkoušení celého zdvihadla
  • Důkladná inspekce – kromě stejných činností jako u periodické inspekce se provádí také zaměření jeřábové dráhy a zátěžové zkoušky
  • Mimořádná inspekce – provádí se po mimořádných událostí na zdvihadle
  • Prohlídka po změnách – provádí se po jakýchkoliv změnách, které se na zdvihadle provedou, to jak po stránce zdvihací, tak po stránce konstrukčních či elektro.
  • Kontrola vázacích prostředků – provádí se před každým použitím a jeden krát ročně se provádí důkladná kontrola a zkouška.