Bezpečnostní předpisy v oblasti provozu jeřábů jsou platné normy, a především systém bezpečné práce podniku i konkrétního pracoviště. jsou to bezpečnostní
Bezpečnost provozu jeřábů je ovlivněna jednak technickým stavem, ale především dodržování zásad bezpečnosti práce. K základním povinnostem zaměstnavatelů patří: k práci určovat
Výchozí prohlídka – provádí se v rámci přejímání nových konstrukcí nebo tam, kde chybí záznam o výchozí prohlídce či v případě, že
Osoba zodpovědná za provoz zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12 480-1 KOMPETENCE: Zastavit provoz zdvihacího zařízení kdykoliv zjistí, že další provoz
Je provozní dokument zabývající bezpečnou prací na zdvihacích zařízení všech typů včetně výtahů. Obsahem musí být především zhodnocení rizik ze
Revize: činnost, kterou se ověřuje bezpečnost vyhrazených technických zařízení s ohledem na jejich další používání. Přesná definice revize neexistuje, neboť každá
Oblast dokumentů, které máte předložit reviznímu technikovi před samotnou revizí Výchozí revizní zprávu Dokumentaci skutečného provedení Poslední platnou revizi Místně
U zdvihacího zařízení ve své poptávce popište: Nosnost zdvihadla Stáří zdvihadla Druh zdvihadla ( kladkostroj, jeřáb, plošina, regálový zakladač) Pohon